Muzeul – un spațiu pentru viitor

Predicții și premii în muzeologia europeană, în anul 2021

Cum arată viitorul muzeelor? La finalul anului 2021, facem o scurtă trecere în revistă a trendurilor din principalele premii anuale ale muzeologiei europene, cele acordate de European Museum Forum și de European Museum Academy.

Premiile acordate în anul 2021 au avut în comun orientarea către explorarea științelor exacte și a celor conexe acestora și mai puțin orientarea către „umanioare” clasicizată în ultimele decenii ale muzeologiei europene.

Ce s-a premiat în anul 2021 a fost relevanța socială imediată a muzeelor, valorificarea acum a patrimoniului muzeal, abordarea unor subiecte de actualitate absolută – progresul științific, protejarea mediului, creativitatea și utilizarea patrimoniului muzeal drept resursă pentru inovație și industriile creative, adaptarea la modurile „de a fi” în societatea contemporană, dincolo de idealizarea culturală și socială pe care ne putem încă aminti că muzeele ar reprezenta-o sau dincolo de ceea ce ne reprezentăm noi a fi muzeele.

Muzeele nu mai sunt așa. Muzeele nu doar patrimonializează, nu doar păstrează trecutul, nu doar colecționează prezentul, ci se ocupă și de viitor, ajutând la construirea acestuia și chiar imaginându-l.

Premiile europene în muzeologie indică și ele această direcție și o susțin.

Premiul „Muzeul european al anului” (”European Museum of the Year Award”, EMYA) este acordat de European Museum Forum, organizație cu sediul în Marea Britanie, înființată în anul 1977, de celebrul muzeolog britanic Kenneth Hudson (1916-1999)[i], considerat întemeietorul arheologiei industriale. Organizația activează sub auspiciile Consiliului Europei.

În mai 2021, a fost acordat premiul „Muzeul european al anului”, atât pentru anul 2020, cât și pentru anul 2019.

Câștigătorii premiului au fost Naturalis Biodiversity Center din Leiden, Olanda și Stapferhaus, din Lenzburg, Elveția.

Tonul premierii muzeelor de știință fusese deja dat în anul 2019, cu Muzeul Național Boerhaave (Rijksmuseum Boerhaave), de asemenea din Leiden, Olanda, care a câștigat premiul drept recunoaștere pentru calitatea deosebită a activității sale de comunicare a științei, adaptate prezentului, care utilizează tehnologia modernă pentru a pune în valoare patrimoniul muzeal și creează inspirație și implicare pentru publicul vizitator.

Despre Stapferhaus, juriul EMYA a apreciat că este un muzeu care „pune întrebări dificile, explorează mari idei și încurajează o cultură a dezbaterii. Temele alese de Stapferhaus se bazează nu pe o colecție muzeală, ci pe o cercetare riguroasă asupra a ceea ce este important pentru comunitate, sunt teme la a căror punere în discuție majoritatea muzeelor nu îndrăznește nici măcar să viseze. Prin abordarea sa inovatoare, creativă și orientată către viitor, Stapferhaus oferă un model pentru muzeul ca laborator al artei de a trăi – este așa cum toate muzeele ar trebui să fie”.

Naturalis este un muzeu de mare anvergură, cu o impresionantă activitate de cercetare, deținând un patrimoniu de interes universal, cu un public numeros pentru care există numeroase programe expoziționale și educaționale ce provoacă interes pentru mediul înconjurător, pentru protejarea biodiversității și schimbările climatice – suficiente motive pentru a fi premiat.

European Museum Academy este o organizație înființată în memoria lui Kenneth Hudson, la zece ani de la dispariția acestuia, în 2009 [ii].

European Museum Academy a acordat, în anul 2021, trei premii: ”Luigi Micheletti”, ”DASA Working World Exhibition” și ”Art Museum Award” – AMA.

Premiul ”Luigi Micheletti”, acordat deja de 25 de ani, de către fundația omonimă, înființată de industriașul și colecționarul italian Luigi Micheletti, este adresat muzeelor inovatoare de știință, industrie și istorie contemporană. Câștigătorul acestui premiu, în anul 2021, a fost excepționalul centru Futurium din Berlin, a cărui activitate aduce alături știința, tehnologia, societatea, politica, și imaginează posibile forme, scenarii ale viitorului umanității, urmărind să răspundă la întrebarea „Cum dorim să trăim?”.

O îmbucurătoare recunoaștere a muzeologiei românești a venit odată cu acordarea premiului ”DASA” Muzeului Național al Literaturii Române din București, în considerarea modului inovator de prezentare a patrimoniului său și complexității programului destinat publicului vizitator. Muzeul Național al Literaturii Române a fost considerat „un model pentru aspirații sociale și implementare scenografică, program educațional curajos și un vehicul pentru temele sociale actuale”. Acest premiu este acordat de muzeul DASA din Dortmund, Germania, primul câștigător al Premiului ”Luigi Micheletti”, centru educațional permanent al Institutului Federal pentru Sănătate și Securitate în Muncă din Germania; DASA prezintă publicului universul muncii, semnificația acesteia pentru societate și importanța adaptării muncii la capacitățile oamenilor.

Premiul pentru muzeele de artă, ”AMA”, s-a aflat la prima ediție și a vizat modul în care arta tratează temele sociale ale momentului. Câștigătorul a fost Trapholt Museum of Modern Art, Craft and Design, din Kolding, Danemarca, pentru inițiativele sale de reconsiderare a funcției artei în societatea actuală, de schimbare a modului în care oamenii privesc arta, în beneficiul creației noi.

Premiile europene indică, în mod cert, un trend al preocupărilor muzeale actuale, care, întâmplător sau nu, coincide cu sublinierea rolului social al muzeelor în propunerea de modificare a definiției organizației muzeale lansată de Consiliul Internațional al Muzeelor (I.C.O.M.) în anul 2019, în timpul Conferinței sale generale de la Kyoto, din Japonia, propunere ce va fi repusă în discuție în anul 2022.

Cu siguranță deloc întâmplătoare este legătura cu motoarele actuale și viitoare ale societății și economiei mondiale – cercetarea și dezvoltarea științifică și tehnologică, protejarea mediului înconjurător; muzeele, resursele muzeale – fie ele patrimoniul muzeal însuși sau muzeografii care înțeleg necesitatea racordării muzeului la noi forme de valorificare a patrimoniului – pot servi și vor servi, în noi moduri, dezvoltării societății noastre, unele chiar în prima linie.

În următoare vizită pe care o veți face la un muzeu, nu uitați să căutați viitorul printre exponate!

[i] https://www.europeanforum.museum/en/emya-scheme/history/ (Accesat: 02.01.2022)
[ii] https://europeanmuseumacademy.eu/about-us/ (Accesat: 02.01.2022)

Fotografii realizate de ©Museum Anonymous